Інтелектуальна власність  Промислові зразки
 
 

Вимога конвенційного пріоритету для заявки
Вимога конвенційного пріоритету для заявки на промисловий зразок

(за один прыоритет)

(за кожен додатковий пріоритет)

Державне мито за видачу патенту
Державне мито за видачу патенту на промисловий зразок

Ціна товару: 10.00 грн. (за 1 од.). PayCash
 Додати у замовлення
Опублікування відомостей про видачу ліцензії
Опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання промислового зразка

Ціна товару: 50.00 грн. (за 1 год.). PayCash
 Додати у замовлення
Підтримання чинності патенту
Річний збір за підтримання чинності патенту на промисловий зразок за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки

Подання до Апеляційної палати заперечення
Подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення за заявкою на реєстрацію промислового зразку

Ціна товару: 60.00 грн. (за 1 год.). PayCash
 Додати у замовлення
Подання заявником заяви про внесення змін
Подання заявником заяви про внесення до заявки на промисловий зразок зміни, що виникла через залежні від нього обставини

Ціна товару: 10.00 грн. (за 1 од.). PayCash
 Додати у замовлення
Подача готової заявки
Подача готової заявки на промисловий зразок

Публікація відомостей про передачу права власності
Опублікування відомостей про передачу права власності на промисловий зразок

Ціна товару: 50.00 грн. (за 1 од.). PayCash
 Додати у замовлення
Публікація про видачу патенту
Публікація про видачу патенту на промисловий зразок, за кожний вид промислового зразка за варіантами, зазначеними у рішенні про видачу патенту у чорно-білому зображенні

Складання національної заявки
Складання (виправлення) національної (міжнародної) заявки на промисловий зразок

Ціна товару: 250.00 грн. (за 1 од.). PayCash
 Додати у замовлення

finance.com.ua

finance.com.ua