Екотехнопарк
 
 
Екологічний технологічний парк "Екоцентр - 43" - юридична особа з організаційно-правовою формою закритого акціонерного товариства (далі - Екотехнопарк) та підприємства, які діють на підставі договору з Екотехнопарком про спільну діяльність юридичних осіб (далі - учасники), головною метою яких є надання послуг із ремедиації техногенних навантажень і відновлення земель та екосистем, екологічної підготовки територій для нового виробництва, ліквідації небезпечних об´єктів і проведення природоохоронних робіт, переробки техногеннонебезпечних матеріалів і вторинних ресурсів у сировину для високотехнологічних виробництв на основі високотехнологiчних наукомiстких конкурентно спроможних рішень.


У своїй області діяльності Екотехнопарк керується трьома основними принципами :
* принцип упередження: діяльність повинна бути зосереджена на тому, що різними випереджаючими заходами (законодавчими, обліковими, технічними, технологічними, стимулюючими, контрольно-фіскальними та ін.) оберігати оточуюче середовище від небезпек і максимально виключати нанесення шкоди природньому оточуючому середовищу;
* принцип неминучої, повної і довготривалої відповідальності порушників правил безпечного збереження природного оточуючого середовища, несення відповідальності за витрати, які повязані з недопущенням чи усуненням екологічної шкоди;
* принцип використання інноваційних технологій, організаційних, нормативно-правових та інших засобів запобігання і усунення наслідків від екологічних катастроф та інших порушень оточуючого середовища, які дозволяють досягати найбільш ефективних результатів у вирішенні задач забезпечення екологічної безпеки населення за рахунок мінімізації суспільних затрат.


Пріоритетні види економічної діяльності Екотехнопарку відповідають таким загальним вимогам :
* відповідність меті та цілям створення Екологічного технологічного парку;
* узгодженість із природоохоронними програмами та програмами структурної перебудови господарського комплексу держави та регіонів;
* відповідність середньо- та довгостроковим програмам охорони довкілля та соціально-економічного розвитку регіонів.


Основна діяльність Екотехнопарку орієнтована на території, де відбулись екологічні, природні чи техногенні катастрофи та території, які потребують особливих підходів до охорони довкілля, тому пріоритетними видами економічної діяльності Екотехнопарку є:
* збереження і ефективного використання майна і фондів ліквідованого стратегічного військового угрупування, технологій і засобів, які були надані міжнародними організаціями для ліквідації й утилізації озброєнь і військової техніки, у цивільному секторі економіки та природоохоронній діяльності після завершення Програми ліквідації стратегічних наступальних озброєнь шляхом:
*
збереження існуючих високотехнологічних підприємств, які утворилися в процесі ліквідації військових комплексів, та модернізація діючих і створення нових робочих місць для звільнених військовослужбовців і членів їхніх сімей;
*
створення нових робочих місць в сфері охорони довкілля на територіях колишніх військових баз і полігонів;
*
підготовки персоналу для екологічного моніторингу та заходів з екологізації техногенних об´єктів.
* розробка та впровадження технологій з утилізації та захоронення шкідливих, небезпечних та токсичних відходів військової діяльності та промислового виробництва;
* розробка та впровадження рекреаційних та рекультиваційних технологій для територій підверненим техногенним навантаженням;
* впровадження технологій ліквідації та дезактивації хімічних і токсичних забруднень;
* розробка та впровадження технологій переробки та утилізації твердих побутових та промислових відходів;
* розробка та впровадження екологічного моніторингу екологічно небезпечних військових та промислових об´єктів;
* проведення заходів з реконструкції екологічно небезпечних об´єктів;
* участь у розробці екологічних нормативів, стандартів та правових документів;
* розвиток міжнародного співробітництва у сфері охорони природи, екологічної безпеки й природокористування.