Пошукова форма
   Прізвище:
   Ім'я:
   Місце призову:
  Інвесторам


       

  Технічна         компанії  підтримка     Адамант

Урядові документи
Урядові документи

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

П О С Т А Н О В А
від 31 липня 1989 р. N 201
Київ

Про організацію роботи, матеріально-технічне
і фінансове забезпечення підготовки та видання
республіканської, обласних та Київської
міської книг Пам'яті


З метою своєчасної підготовки та видання книг Пам'яті,
організації матеріально-технічного і фінансового забезпечення цієї
роботи Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити склад республіканської редакційної колегії по
підготовці та виданню республіканської книги Пам'яті (додається).

Створити при видавництві "Українська Радянська Енциклопедія"
імені М.П. Бажана республіканську робочу групу в кількості 6
чоловік для вирішення практичних завдань по складанню книг
Пам'яті. Взяти до відома, що утримання робочої групи з річним
фондом заробітної плати 24,6 тис. крб. здійснюватиметься
Українським відділенням Радянського фонду миру.

2. Доручити облвиконкомам і Київському міськвиконкому очолити
організаційно-практичну роботу по підготовці і виданню книг
Пам'яті, для чого створити обласні та Київську міську редакційні
колегії, залучивши до їх складу представників партійних,
профспілкових і комсомольських органів, Рад ветеранів війни і
праці, органів народної освіти, відділень Радянського фонду миру,
Українського товариства охорони пам'яток історії та культури,
військкоматів, творчих спілок.

Для виконання практичних завдань щодо складання та підготовки
до друку книг Пам'яті облвиконкомам, Київському міськвиконкому
організувати при обласних і Київській міській редакційних колегіях
робочі групи чисельністю до 5 чоловік та вирішити питання ро їх
фінансово-господарське забезпечення.

3. Установити працівникам республіканської, обласних і
київської міської робочих груп по виданню книг Пам'яті посадові
оклади згідно з додатком і поширити на них всі види матеріального
заохочення, встановлені для редакторського складу видавництв.

4. Прийняти пропозицію Державного комітету УРСР у справах
видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі про те, що видання
книг Пам'яті здійснюють:

видавництво "Українська Радянська Енциклопедія" імені
М.П. Бажана - зведеної по республіці книги Пам'яті та Київської
міської книги;

видавництво "Донбас" - книг Пам'яті Ворошиловградської і
Донецької областей;

видавництво "Каменяр" - книг Пам'яті Волинської, Львівської,
Ровенської, Тернопільської, Хмельницької областей;

видавництво "Карпати" - книг Пам'яті Закарпатської,
Івано-Франківської, Чернівецької областей;

видавництво "Маяк" - книг Пам'яті Вінницької, Миколаївської,
Одеської областей;

видавництво "Прапор" - книг Пам'яті Полтавської, Сумської,
Харківської областей;

видавництво "Промінь" - книг Пам'яті Дніпропетровської,
Запорізької, Кіровоградської, Черкаської областей;

видавництво "Таврія" - книг Пам'яті Кримської, Херсонської
областей;

видавництво ЦК ЛКСМ України "Молодь" - книг Пам'яті
Житомирської, Київської, Чернігівської областей.

5. Книги Пам'яті випускатимуться як державне замовлення з
покриттям фактичних витрат і планової рентабельності видавництва
за рахунок коштів облвиконкомів, Київського міськвиконкому та
відповідних обласних громадських організацій.

6. Облвиконкомам, Київському міськвиконкому до 1 листопада
1989 р. укласти з відповідними видавництвами договори на випуск
книг Пам'яті в 1989-1995 роках, визначити їх тираж і порядок
розповсюдження, передбачити авансування підготовки видань,
відшкодування фактичних затрат і одержання планової рентабельності
видавництвом.

7. Республіканській редакційній колегії разом з Інститутом
історії Академії наук УРСР та Інститутом історії партії при ЦК
Компартії України - філіалом Інституту марксизму-ленінізму при ЦК
КПРС розробити і затвердити необхідні методичні документи і
матеріали щодо підготовки обласних книг Пам'яті та зведеної книги
Пам'яті по республіці з узагальнюючими відомостями.


Голова
Ради Міністрів УРСР                  В.МАСОЛ

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР                    В.ПЄХОТА

Указ Президента України № 292 від 04. 05. 92 р. "Про Книгу Пам'яті України”

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Книгу Пам'яті України


Враховуючи численні пропозиції громадськості та зважаючи на
велике значення увічнення пам'яті захисників Батьківщини та
борців за свободу і незалежність України п о с т а н о в л я ю:

1. Покласти на Українську редакційну колегію Книги Пам'яті
України організацію, підготовку і координацію науково-пошукової
та видавничої діяльності по створенню Книги Пам'яті України.

2. Українській редакційній колегії Книги Пам'яті України за
участю відповідних наукових установ Академії наук України уточнити
концепцію Книги Пам'яті України відповідно до змін, що сталися в
суспільно-політичному житті України, та нових архівних документів.

3. Кабінету Міністрів України:

передбачити у своїй структурі підрозділ з питань організації
видання Книги Пам'яті України, увічнення пам'яті загиблих
захисників Батьківщини та борців за свободу і незалежність
України;

утворити координаційну раду для об'єднання зусиль і
спрямування діяльності громадських організацій щодо ведення
пошукових робіт по встановленню імен загиблих, догляду військових
кладовищ і пам'ятників, підготовки матеріалів до Книги Пам'яті
України, здійснення організаційних заходів по збиранню матеріалів
про військові поховання на території зарубіжних країн;

включити до державного замовлення видання Книги Пам'яті
України;

вирішити питання щодо забезпечення видання Книги Пам'яті
України необхідною кількістю паперу та іншими
матеріально-технічними ресурсами.


Президент України                             Л.КРАВЧУК


м. Київ, 4 травня 1992 року
N 292

Постанова Уряду України № 273 від 16.10.91 р.

П О С Т А Н О В А
від 16 жовтня 1991 р. N 273
Київ

Про додаткові заходи щодо забезпечення видання Книги Пам'яті

З метою активізації роботи по увічненню пам'яті радянських громадян, які загинули при захисті Батьківщини у передвоєнні роки та у період Великої Вітчизняної війни, а також при виконанні інтернаціонального обов'язку Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити уточнений і доповнений склад Республіканської редакційної колегії по підготовці та виданню Книги Пам'яті, що додається.

2. Республіканській, обласним, Київській і Севастопольській міським редакційним колегіям по підготовці і виданню Книги Пам'яті, розробити й реалізувати додаткові заходи щодо активізації діяльності робочих груп, прискорення підготовки рукописів Книги Пам'яті, залучивши до участі в цій роботі широку громадськість.

3. Міністерству внутрішніх справ, Міністерству оборони України, Раді Міністрів Кримської АРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам, Республіканській редакційній колегії Книги Пам'яті спільно з командуванням військових округів і частин, дислокованих на України, провести в 1992 - 1994 роках додаткову роботу, спрямовану на пошук імен тих, хто пропав безвісти, захоронення останків воїнів у регіонах, де проходили бойові дії, встановлення їх імен.

( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1367 від 08.12.97 ) 4. Прийняти пропозицію Республіканської редакційної колегії по підготовці та виданню Книги Пам'яті про заснування благодійного фонду Книги Пам'яті. Доручити Республіканській редакційній колегії до 1 грудня 1991 р. розробити і затвердити погоджене з відповідними міністерствами, відомствами й організаціями положення про благодійний фонд Книги Пам'яті. Установити, що внески підприємств, установ, організацій, творчих спілок у названий благодійний фонд звільняються від оподаткування.

5. Міністерству економіки України виділити Державному комітетові України по пресі ліміти на придбання розмножувальної техніки та меблів позаринкового споживання. Міністерству фінансів України вишукати кошти на придбання вказаного обладнання і техніки та автоматизованої редакційно-видавничої системи на базі міні-ЕОМ і оргтехніки.

6. Міністерству економіки України, Державному комітетові України по пресі вирішувати питання про забезпечення випуску Книги Пам'яті папером та іншими матеріально-технічними ресурсами виходячи з установленого тиражу.

7. Державному комітетові України по пресі: визначити поліграфічну базу для виготовлення Книги Пам'яті;
надати видавничі права республіканській робочій групі з метою підготовки і випуску видань для залучення коштів до благодійного фонду Книги Пам'яті;
разом з книготорговельними організаціями і відповідними редколегіями визначити оптимальні тиражі Книги Пам'яті по кожній області.

8. Міністерствам і відомствам України подавати допомогу Республіканській редакційній колегії по випуску Книги Пам'яті у здійсненні покладених на неї завдань.

Перший віце-прем'єр-міністр України К.МАСИК

Державний секретар Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА


Постанова Уряду України № 537 від 16.09.92 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 16 вересня 1992 р. N 537
Київ

Про заходи щодо видання Книги Пам'яті України

З метою своєчасної підготовки і випуску Книги Пам'яті України Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Головну редакційну колегію Книги Пам'яті України у складі, що додається.

Включити до складу Головної редакційної колегії з правом дорадчого голосу керівників редколегій Книги Пам'яті по Республіці Крим, областях, містах Києву і Севастополю та директорів видавництв, що здійснюють випуск її томів.

2. Покласти на Головну редакційну колегію організацію, підготовку та координацію науково-пошукової і видавничої діяльності по створенню Книги Пам'яті України, увічненню пам'яті захисників Батьківщини, борців за свободу і незалежність України.

3. Головній редакційній колегії за участю відповідних наукових установ Академії наук з урахуванням змін у суспільно-політичному житті України, нових архівних документів, а також оцінки вчених:

до 1 жовтня 1992 р. внести уточнення до концепції Книги Пам'яті України;

утворити координаційну раду для об'єднання зусиль і спрямування діяльності міністерств і відомств, об'єднань громадян і рухів, що займаються пошуковими роботами, установленням імен загиблих, здійснюють догляд військових кладовищ і памятників, готують матеріали для Книги Пам'яті України;

підготувати до 1 листопада 1992 р. і затвердити програму заходів щодо благоустрою війскових поховань, могил борців за свободу і незалежність України, з тим щоб реалізувати її в 1993-1995 роках;

організувати разом з Міністерством закордонних справ збір матеріалів про поховання на території зарубіжних країн громадян України, які загинули в роки другої світової війни, і встановити зв'язки з відповідними організаціями, що займаються цими питаннями.

4. Головному архівному управлінню при Кабінеті Міністрів України, Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки, військовим комісаріатам надавати своєчасну й ефективну допомогу Головній редакційній колегії Книги Пам'яті України у виконанні поставлених перед нею завдань.

5. Установити, що до Книги Пам'яті України входять:

зведена Книга Пам'яті України з узагальнюючими відомостями про внесок українського народу в перемогу над фашизмом у другій світовій війні, про подвиг громадян України у боротьбі за свободу і незалежність своєї Вітчизни;

поіменна Книга Пам'яті по Республіці Крим;

обласні поіменні Книги Пам'яті;

Київська і Севастопольська міські поіменні Книги Пам'яті;

поіменна зведена Книга Пам'яті громадян України, які загинули у воєнних конфліктах за кордоном, в яких брав участь колишній СРСР.

6. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Міністерству державних ресурсів на умовах державного замовлення передбачити відповідне фінансування і матеріально-технічне постачання підготовки і випуску Книги Пам'яті України.

7. Державному комітетові по пресі разом із Головною редакційною колегією вирішити комплекс організаційно-технічних заходів, пов'язаних з виданням Книги Пам'яті України відповідно до підготовлених рукописів і графіків їх випуску.

8. Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям створити належні умови для творчої діяльності робочих груп і редакцій по завершенню рукописів Книги Пам'яті України та вирішувати питання про їх фінансово-господарське забезпечення за рахунок місцевих бюджетів, а також коштів громадських організацій і благодійних внесків.

Прем'єр-міністр України В.ФОКІН

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПЄХОТА

Постанова Уряду України № 405 від 03.04.96 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 3 квітня 1996 р. N 405
Київ

Про продовження випуску Книги Пам'яті України

Враховуючи загальнодержавне значення випуску історико-меморіального серіалу "Книга Пам'яті України" та беручи до уваги високу оцінку громадськості виданих томів, Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:

1. Головній та регіональним редакційним колегіям Книги Пам'яті України вжити необхідних заходів до завершення у 1996-1997 роках випуску видань. Урядові Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям оновити і посилити склад редакційних колегій, визначити терміни остаточного завершення пошуково-видавничої програми і протягом місяця подати пропозиції з цього питання Головній редакційній колегії Книги Пам'яті України для складання і затвердження зведеного графіка випуску видань.

2. Затвердити новий склад Головної редакційної колегії Книги Пам'яті України (додається).

3. Прийняти пропозицію Головної редакційної колегії Книги Пам'яті України про реорганізацію її наукової редакції - республіканської робочої групи (у межах її нинішніх штатів та фінансування) у пошуково-видавниче агентство "Книга Пам'яті України". Призначити Вишневського Р.Г. керівником пошуково-видавничого агентства "Книга Пам'яті України".
Головній редакційній колегії Книги Пам'яті України протягом місяця розглянути і затвердити Статут пошуково-видавничого агентства Книга Пам'яті України", передбачивши в ньому, зокрема, що Агентство:
здійснює весь обсяг пошукової, наукової та організаційно-видавничої роботи з випуску Книги Пам'яті України;
завершує випуск підсумкової Книги Пам'яті України з узагальненими відомостями про вклад українського народу в перемогу над фашизмом у другій світовій війні, про подвиг громадян України в боротьбі за свободу і незалежність;
видає поіменну зведену Книгу Пам'яті України про громадян, загиблих у воєнних конфліктах, в яких брав участь колишній СРСР;
організовує на базі зібраної картотеки довідково-інформаційну службу банку даних Книги Пам'яті України;
здійснює підготовку і випуск видань з метою залучення коштів до благодійного фонду Книги Пам'яті України;
у зв'язку з ліквідацією Київської міської робочої групи виконує роботи, пов'язані з підготовкою та випуском додаткових томів Книги Пам'яті України - місто Київ.

4. Міністерству оборони, Службі безпеки, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству закордонних справ, Головному архівному управлінню при Кабінеті Міністрів України надати практичну допомогу Головній редакційній колегії Книги Пам'яті України у підготовці відомостей про співвітчизників, загиблих у роки другої світової війни та під час воєнних конфліктів, у яких брав участь колишній СРСР.

5. Головній редакційній колегії Книги Пам'яті України за участю Міністерства закордонних справ та інших заінтересованих організацій налагодити ділові контакти з відповідними зарубіжними державними та громадськими організаціями з метою отримання документальної інформації про громадян України, які загинули під час бойових дій та в полоні за рубежем.

6. Міністерству у справах преси та інформації забезпечити необхідні виробничо-технічні умови для завершення випуску видань і підсумкової Книги Пам'яті України з узагальненими відомостями про вклад українського народу в перемогу над фашизмом, а також інших видань відповідно до планів та графіків пошуково-видавничого агентства "Книга Пам'яті України".

7. З метою створення належних умов для виконання поставлених завдань Київській міській державній адміністрації надати пошуково-видавничому агентству "Книга Пам'яті України" 750 кв. метрів площі у службовому приміщенні видавництва Українська енциклопедія імені М.П.Бажана" (м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 51) на правах довготермінової оренди з оплатою зазначеної площі та комунальних послуг за розцінками, встановленими для закладів культури.

8. Міністерствам і відомствам, Урядові Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям надавати всебічну допомогу пошуково-видавничому агентству "Книга Пам'яті України" у виконанні покладених на нього завдань.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.28

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1996 р. N 405

СКЛАД Головної редакційної колегії Книги Пам'яті України

ГЕРАСИМОВ - Голова ради організацій ветеранів Іван Олександрович України (голова редколегії)

КОНАШЕВИЧ - перший заступник голови Володимир Давидович правління Добровільного товариства любителів книги (заступник голови редколегії)

МУКОВСЬКИЙ - професор кафедри Академії Іван Тимофійович Збройних Сил (заступник голови редколегії)

ПАНЧЕНКО - завідуючий відділом Інституту Петро Пантелеймонович історії України Національної академії наук (заступник голови редколегії)

ВИШНЕВСЬКИЙ - керівник пошуково-видавничого агентства Роман Гнатович "Книга Пам'яті України" (відповідальний секретар редколегії)

АРТЕМОВ - директор меморіального комплексу Олександр Сергійович "Український державний музей історії Великої Вітчизняної війни"

БОРОДИЧ - перший заступник Міністра Леонід Васильович внутрішніх справ

БУТЕЙКО - перший заступник Міністра Антон Денисович закордонних справ

ГЕРМАНЧУК - Міністр фінансів Петро Кузьмович

ЗЯБЛЮК - головний редактор видавництва Михайло Павлович "Українська енциклопедія" імені М.П.Бажана

ІВАНЕНКО - Начальник Головархіву Борис Васильович

КЛІЧАК - завідуючий видавничим відділом Василь Йосипович Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка (за згодою)

КЛОКОВ - головний науковий співробітник Всеволод Іванович Інституту історії України Національної академії наук

КОВАЛЬ - завідуючий відділом Інституту Михайло Васильович історії України Національної академії наук

КОВБА - директор видавництва "Київська Іван Володимирович правда"

КОЛОМІЄЦЬ - відповідальний працівник апарату Володимир Семенович Кабінету Міністрів України

КОРОЛЬ - професор Київського національного Віктор Юхимович університету ім. Тараса Шевченка

КОСТЮК - директор науково-впроваджувальної Олександр Іванович комп'ютерної фірми "ІНТЕП"

КУЛИК - голова Держтелерадіо Зіновій Володимирович

КУРАС - Віце-прем'єр-міністр України Іван Федорович

МЕНШУН - головний редактор журналу Валентина Іванівна "Трибуна"

ПАЛЬЧИК - головний редактор журналу "Україна" Яким Михайлович

ПИРІГ - директор Центрального державного Руслан Якович архіву громадських організацій

ПРОКОПЕНКО - заступник Міністра у справах Володимир Павлович преси та інформації

САМБУЛЬСЬКИЙ - генеральний директор виробничого Михайло Васильович об'єднання "Поліграфкнига"

СЕРГІЙЧУК - завідуючий відділом Інституту Володимир Іванович українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СИТНИК - начальник Головного управління Володимир Степанович виховної роботи Міноборони

СПОДАРЕНКО - головний редактор газети Іван Васильович "Сільські вісті"

ПУГАЧ - заступник Голови СБУ Олег Миколайович

ЧАЙКОВСЬКИЙ - начальник кафедри Української Анатолій Степанович академії внутрішніх справ

ЧАМАРА - перший заступник директора Віктор Федорович Укрінформу

Указ Президента України № 494/99 від 11.05.99 р. «Про додаткові заходи щодо забезпечення випуску історико-меморіального серіалу «Книга Пам'яті України»

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про додаткові заходи щодо забезпечення випуску історико-меморіального серіалу "Книга Пам'яті України"

Беручи до уваги пропозиції громадськості, підтримані Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями, щодо вжиття додаткових заходів, пов'язаних з увічненням пам'яті захисників Батьківщини, а також цивільних громадян України, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни і під час воєнних конфліктів, у яких брав участь колишній СРСР,

п о с т а н о в л я ю:

1. Кабінету Міністрів України забезпечити протягом 1999 - 2000 років:

завершення на честь 55-річчя Перемоги над фашистською Німеччиною у Великій Вітчизняній війні випуску поіменних Книг Пам'яті Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, до яких занести виявлені під час проведення пошукової роботи на території України та зарубіжних держав імена воїнів, які загинули під час Великої Вітчизняної війни;

випуск підсумкової Книги Пам'яті України "Безсмертя" з узагальненими відомостями про вклад Українського народу в перемогу над фашизмом у другій світовій війні, про подвиг громадян України в боротьбі за свободу і незалежність;

підготовку і випуск поіменних Книг Скорботи Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя для вшанування пам'яті цивільних громадян, які загинули внаслідок бойових дій у роки гітлерівської окупації та на каторжних роботах у Німеччині;

випуск поіменної зведеної Книги Пам'яті України про громадян, загиблих у воєнних конфліктах, у яких брав участь колишній СРСР;

організацію завершення випуску Книги Пам'яті України "Безсмертя", поіменної Книги Пам'яті України про громадян, загиблих у воєнних конфліктах, у яких брав участь колишній СРСР, через Державний комітет інформаційної політики України на умовах державного замовлення у межах коштів, що передбачатимуться у державному бюджеті на книговидання.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям створити належні умови для діяльності регіональних редакційних колегій Книги Пам'яті України та відділень пошуково-видавничого агентства "Книга Пам'яті України", вирішити питання про фінансування підготовки та випуску ними поіменних видань Книг Пам'яті і Книг Скорботи за рахунок республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів із залученням коштів громадських організацій і благодійних внесків.

3. Державному комітету інформаційної політики України разом з Головною редакційною колегією Книги Пам'яті України:

забезпечити необхідний рівень організаційного і науково-методичного керівництва підготовкою та випуском видань історико-меморіального серіалу "Книга Пам'яті України", активніше залучаючи до цієї роботи відповідні міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації;

передати випущені видання історико-меморіального серіалу "Книга Пам'яті України" Меморіальному комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років" для створення спеціальної експозиції до 55-річчя Перемоги над фашистською Німеччиною у Великій Вітчизняній війні, Міністерству оборони України та Міністерству культури і мистецтв України - для поповнення бібліотечних фондів;

внести в установленому порядку за погодженням з регіональними редакційними колегіями пропозиції щодо нагородження відзнаками Президента України ветеранів війни, пошуковців, краєзнавців, науковців, видавців, журналістів і поліграфістів за значний внесок у забезпечення випуску історико-меморіального серіалу "Книга Пам'яті України".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 травня 1999 року N 494/99


Дизайн і програмування ІНВП "ТНТ-43"